Pierwszy kurs medycyny integracyjnej bez mitów i ezoteryki

Kurs jest adresowany do każdego, kto chciałby odmienić swoje życie, odzyskać zdrowie, młodzieńczy wygląd i skuteczność działania, a także do osób zainteresowanych współpracą z moim gabinetem w zakresie naturoterapii i leczenia. Szczególnie polecam go naturoterapeutom, lekarzom z myślą 0 przyszłej współpracy oraz osobom starszym, którzy chcieliby uwolnić się od codziennej garści leków i niepełnosprawności. Uwierzcie, że starość nie musi oznaczać choroby i kalectwa oraz gorszej sprawności intelektualnej. Starość może być okresem niezwykle burzliwego  rozwoju w pełnym zdrowiu i całkowitej sprawności.

Część 1

Jak działa człowiek? – teoretyczne podstawy nowoczesnej fizjologii człowieka

Część 2

Współczesne ujęcie leczenia falami elektromagnetycznymi z wykorzystaniem pierwotnych zasad tradycyjnej medycyny chińskiej

Część 3

Ajurweda – kanon medycyny integracyjnej – medyczne oblicze ćwiczeń Hatha Joga

Część 4

Praktyczne zastosowanie laseropunktury i ćwiczeń Hatha Joga w terapii wybranych zagadnień klinicznych

Część 5

Egzamin

 

Organizatorem kursu jest Przyjazna Medycyna – gabinet lekarski medycyny integracyjnej dr Bożeny Ryczkowskiej. Honorowy patronat nad kursem ma fundacja Akademia Świadomego Leczenia.

Kurs składa się z 17 jednodniowych sesji. Rozłożonych co ok 14 dni od stycznia do połowy grudnia 2019r.

Po zakończeniu zajęć, na 18 i 19 sesji odbędzie się egzamin. Każdy z uczestników kursu, który przystąpi do egzaminu i zda go otrzyma certyfikat potwierdzający umiejętność wykonywania zabiegów laseropunktury oraz prowadzenia zajęć w zakresie medycznej hatha-jogi. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się zdawać egzaminu otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

 

Początek kursu

12.01.2019. o godz. 10.00 w Warszawie, przy ul. Koprzywiańskiej 37.

Ilość uczestników ograniczona do 50 osób.

 

Koszt uczestnictwa w 1-dniowej, sześciogodzinnej sesji wynosi 500zł. Całkowity koszt kursu wynosi 8500zł lub 8000zł przy opłacie z góry za cały kurs. Zajęcia praktyczne w postaci godzinnych sesji wybranych ćwiczeń Hatha Joga i zabiegów laseropunktury będą się odbywały co tydzień w każdą niedzielę w godz. 10.00 – 11.00 oraz 19.00 – 20.00, począwszy od 2 części kursu, odpłatnie po 50 zł z a godzinną sesję, w grupach nieprzekraczających 12 osób.

Egzamin jest płatny dodatkowo – 500 zł egzamin teoretyczny w formie ustnej oraz 500 zł egzamin praktyczny w zakresie laseropunktury i 500 zł egzamin teoretyczny w zakresie leczenia ruchem w oparciu o pozycje Hatha Joga w wybranych zagadnieniach klinicznych.

Kursanci, którzy odbędą miesięczny staż w gabinecie lekarskim „Przyjazna Medycyna – gabinet lekarski medycyny integracyjnej dr Bożeny Ryczkowskiej” otrzymają propozycję współpracy, jako naturoterapeuci.

Zapisy

tel. 515-342-783

lub e.mail    marketing@naturalnamedycyna.pl

 

                                                        Program wykładów kursu

Sesja 1

Ewolucja życia – od bakterii do tkanki

Błona komórkowa – bariera życia. Białka – warunek istnienia życia. Od prostych kolonii bakterii do złożonych tkanek ssaków. Charakterystyka czynnościowa komórek, tworzących tkanki ssaków. Biotom i jego znaczenie.

Sesja 2

Tkanki i narządy człowieka

Charakterystyka tkanek i narządów człowieka w kontekście ich podstawowych funkcji biologicznych. Krew i chłonka. Tkanka nerwowa. Tkanka łączna. Narządy klatki piersiowej. Narządy jamy brzusznej. Narządy miednicy małej.

Sesja 3

Elektromagnetyzm – naturą wszechświata.

Biologiczne znaczeniu wolnych pól EM. Elektromagnetyzm – naturą wszechświata. Naturalne pola EM – Długość fal docierających przez jonosferę i ich wpływ na własności fizykochemiczne płynów ustrojowych. Pola wytwarzane przez organizmy żywe i przyrodę nieożywioną, medyczna astrologia. Sztuczne pola EM – smog elektromagnetyczny i jego wpływ na fizjologię człowieka. R. Obrazowanie rozkładu pól EM emitowanych przez człowieka. Efekt placebo. Psychosomatyka i somatopsychika. Leczenie z wykorzystywaniem własności wolnych pól EM: laseropunktura, akupunktura, elektropunktura, bioenergoterapia, homeopatia, marsze – hatha joga, materace EM.

Sesja 4

Praktyczne podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej

Teoria Przepływu informacji i harmonii przeciwieństw. Yin i Jang i ich praktyczne znaczenie. Teoria meridianów i ich znaczenie w fizjologii człowieka.
Przebieg meridianów, ważne punkty akupunkturowe i ich wykorzystanie w asanach. Rytmy biologiczne, rola rytmów biologicznych w fizjologii człowieka. Praktyczne podstawy feng shui.

Sesja 5 i 6

Praktyczne podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej

Meridiany yangming i taiyin

Przebieg i ich znaczenie w fizjologii człowieka. Lokalizacja kluczowych punktów akupunkturowych. Schorzenia związane z zaburzeniami w zrównoważonym przepływie informacji w tym meridianie oraz zasady ich leczenia poprzez asany hatha joga.
Yangming ręki (jelito grube)
Taiyin ręki (płuco)
Yangming nogi (żołądek)
Taiyin nogi (śledziona)

Sesja 7 i 8

Meridiany taiyang i shaoyin

Przebieg i ich znaczenie w fizjologii człowieka. Lokalizacja kluczowych punktów akupunkturowych. Schorzenia związane z zaburzeniami w zrównoważonym przepływie informacji w tym meridianie oraz zasady ich leczenia poprzez asany hatha joga.
Taiyang ręki (jelito cienkie)
Shaoyin ręki (serce)
Taiyang nogi (pęcherz moczowy)
Shaoyin nogi (nerka)

Sesja 9 i 10

Praktyczne podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej

Meridiany shaoyang i Jueyin

Przebieg i ich znaczenie w fizjologii człowieka.
Lokalizacja kluczowych punktów akupunkturowych. Schorzenia związane z zaburzeniami w zrównoważonym przepływie informacji w tym meridianie oraz zasady ich leczenia poprzez asany hatha joga.
Shaoyang ręki (trzy jamy – sanjiao)
Jueyin ręki (osierdzie)
Shaojang nogi (pęcherzyk żółciowy)
Jueyin nogi (wątroba)

Meridiany cudowne

Przebieg i ich znaczenie w fizjologii człowieka. Lokalizacja kluczowych punktów akupunkturowych.
Du (zarządzający)
Ren (wspierający i odpowiadający)
Chong (siła życia)
Dai (opasujący)
Qiao (pięta)
Yangqiao
Yinqiao
Wei (połączenie w sieć)
Yangwei
Yinwei

Sesja 11

Praktyczne podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej cz.4.

Praktyczne znaczenie teorii pięciu przemian.

Rytmy biologiczne, rola rytmów biologicznych w fizjologii człowieka. Pentagram zdrowienia. Dynamiczna fizjologia człowieka. Dynamiczna diagnoza medyczna.

Zasady leczenia ruchem w oparciu o asany hatha joga i założenia TCM.

Konstruowanie sesji terapeutycznych. Najważniejsze asany w wybranych dolegliwościach. Podstawowe ograniczenia dla niektórych asan.

Sesja 12

Ajurweda kanon medycyny integracyjnej.

Teoria czakr

Droga rozwoju duchowego. Znaczenie czakramów w zaburzeniach somatycznych.
Zasady terapii poprzez asany hatha joga.

Sesja 13

Teoria trzech doszy

Pita, vata, kapha i związane z nimi wzorce psychosomatyczne. Zasady terapii poprzez asany hatha joga. Warsztaty psychologiczne dotyczące zasad porozumiewania się.

Sesja 14, 15, 16, 17

Asany hatha joga jako leczenie w wybranych dolegliwościach.

Bóle kręgosłupa i stawów

Drogi powstawania zwyrodnień i znaczenie grawitacji w ich leczeniu. Zasady bezpieczeństwa w praktyce asan. Konstruowanie sesji terapeutycznej w określonych dysfunkcjach układu ruchu.

Nowotwory

Mechanizmy nowotworzenia. Zasady leczenia i profilaktyki choroby nowotworowej. Konstruowanie sesji właściwej terapeutycznej. Żywienie i leki naturalne w leczeniu i zapobieganiu nowotworów.

Niepłodność

Udział psychiki w niepłodności. Znaczenie wspólnych ćwiczeń. Dynamiczna diagnoza rozwoju niepłodności. Eliminacja czynników zakłócających fizjologię cykli. Konstruowanie sesji terapeutycznej. Znaczenie dobowych rytmów biologicznych.

Migreny

Zaburzenia naczynioruchowe w świetle dynamicznej fizjologii człowieka. Konstruowanie sesji terapeutycznej.

Astma oskrzelowa

Konieczne naturalne leczenie uzupełniające. Zasady bezpieczeństwa w praktyce asan u pacjentów z astmą oskrzelową. Konstruowanie sesji terapeutycznej.

Dyskusja na zakończenie kursu.

Sesja 18 – Egzamin teoretyczny

Sesja 19 – Egzamin praktyczny