KURS- LECZENIE POLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM OPARTE NA WZORCACH TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

Kurs

Leczenie polem elektromagnetycznym oparte na wzorcach tradycyjnej medycyny chińskiej

      1. Kurs jest adresowany do każdego, kto chciałby odmienić swoje życie, odzyskać zdrowie, młodzieńczy wygląd i skuteczność działania, ale przede wszystkim do naturoterapeutów zainteresowanych współpracą z gabinetem lekarskim Przyjazna Medycyna.

 

Organizatorem kursu jest Przyjazna Medycyna – gabinet lekarski medycyny integracyjnej dr Bożeny Ryczkowskiej. Honorowy patronat nad kursem ma fundacja Akademia Świadomego łeczenia. Ukończenie kursu, zakończone egzaminem, połączone z praktyczną znajomością podstawowych asanów wiąże się z podjęciem współpracy w charakterze naturoterapeuty.

 

Kurs składa się z 14 jednodniowych sesji. Po zakończeniu zajęć, na 14 i 13 sesji odbędzie się egzamin. Każdy z uczestników kursu, który przystąpi do egzaminu i zda go, otrzyma certyfikat potwierdzający umiejętność wykonywania zabiegów laseropunktury. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się zdawać egzaminu otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

 

Początek kursu

18.11.2016 o godz. 10.00 w Warszawie, przy ul. Koprzywiańskiej 37.

Ilość uczestników ograniczona do 15.

 

Koszt uczestnictwa w 1-dniowej, czterogodzinnej sesji wynosi 200 zł. Całkowity koszt kursu wynosi 2500 zł przy opłacie z góry za cały kurs.

 

Zapisy

tel. 500-055-358

lub e.mail marketing@naturalnamedycyna.pl

 

Program wykładów kursu

Sesja 1

Elektromagnetyzm – naturą wszechświata.

Natura wszechświata, czyli o biologicznym znaczeniu wolnych pól EM.

Elektromagnetyzm – naturą wszechświata. Naturalne pola EM – Długość fali, pola docierające przez jonosferę, pola wytwarzane przez organizmy żywe i przyrodę nieożywioną, medyczna astrologia.

Naturalne pola EM

Długość fali, pola docierające przez jonosferę, pola wytwarzane przez organizmy żywe i przyrodę nieożywioną.

Sztuczne pola EM

Smog elektromagnetyczny, fale wytwarzane przez stacje przekaźnikowe i ich wpływ na fizjologię człowieka.

Rozkład pól elektromagnetycznych emitowanych przez człowieka i ich biologiczne znaczenie.

Wpływ na własności fizykochemiczne płynów ustrojowych i aktywność przemian metabolicznych. Pierwotny język wszechświata. Obrazowanie rozkładu pól EM. Efekt placebo. Leczenie z wykorzystywaniem własności wolnych pól EM: laseropunktura, akupunktura, elektropunktura, bioenergoterapia, homeopatia, marsze – pielgrzymki, hatha joga, materace EM.

Sesja 2

Podstawy fizjologii człowieka w ujęciu biofizyki

Anatomia układu nerwowego człowieka.

Wegetatywny układ nerwowy i jego biologiczne znaczenie. Odruchy skórno-trzewne i pola Heada.

Podstawy anatomii człowieka

Anatomia układu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego. Teoria i praktyczne znaczenie neuro-immuno-endokrynologii.

Zasady i znaczenie mikroekologii.

Dysbioza – matka chorób, udział mikroflory jelit w immunologii człowieka.

Sesja 3

Ajurweda kanon medycyny integracyjnej.

Teoria czakr

Droga rozwoju duchowego. Znaczenie czakramów w zaburzeniach somatycznych.
Zasady terapii poprzez asany hatha joga.

Teoria trzech doszy

Pita, vata, kapha i związane z nimi wzorce psychosomatyczne. Zasady terapii poprzez asany hatha joga. Warsztaty psychologiczne dotyczące zasad porozumiewania się.

Sesja 4

Praktyczne podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej cz.1.

Teoria harmonii przeciwieństw.

Yin i Jang i ich praktyczne znaczenie.

Teoria meridianów i ich znaczenie w fizjologii człowieka.

Przebieg meridianów, ważne punkty akupunkturowe i ich wykorzystanie w asanach. Rytmy biologiczne, rola rytmów biologicznych w fizjologii człowieka.

Somatopsychika.

Związek chorób z emocjami, czyli somatopsychika. Wpływ kolorów, dźwięków i kształtów na samopoczucie i zdrowie, czyli praktyczne podstawy feng shui.

Sesja 5

Praktyczne podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej cz.2.

Meridiany

Rodzaje i ogólny przebieg siatki meridianów.

Punkty akupunktury

Rodzaje punktów akupunkturowych w kontekście ich przydatności w terapii. .

Sesja 6

Praktyczne podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej cz.3.

Meridiany yangming i taiyin

Przebieg i ich znaczenie w fizjologii człowieka. Lokalizacja kluczowych punktów akupunkturowych. Schorzenia związane z zaburzeniami w zrównoważonym przepływie energii EM w tym meridianie oraz zasady ich leczenia
Yangming ręki (jelito grube)
Taiyin ręki (płuco)
Yangming nogi (żołądek)
Taiyin nogi (śledziona)
Sesja 7
Praktyczne podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej cz.4.
Meridiany taiyang i shaoyin
Przebieg i ich znaczenie w fizjologii człowieka. Lokalizacja kluczowych punktów akupunkturowych. Schorzenia związane z zaburzeniami w zrównoważonym przepływie energii EM w tym meridianie oraz zasady ich leczenia poprzez zabiegi laseropunktury.
Taiyang ręki (jelito cienkie)
Shaoyin ręki (serce)
Taiyang nogi (pęcherz moczowy)
Shaoyin nogi (nerka)
Sesja 8
Praktyczne podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej cz.5.
Meridiany shaoyang i Jueyin
Przebieg i ich znaczenie w fizjologii człowieka.
Lokalizacja kluczowych punktów akupunkturowych. Schorzenia związane z zaburzeniami w zrównoważonym przepływie energii EM w tym meridianie oraz zasady ich leczenia poprzez zabiegi laseropunktury.
Shaoyang ręki (trzy jamy – sanjiao)
Jueyin ręki (osierdzie)
Shaojang nogi (pęcherzyk żółciowy)
Jueyin nogi (wątroba)
Sesja 9
Praktyczne podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej cz.6.
Meridiany cudowne
Przebieg i ich znaczenie w fizjologii człowieka. Lokalizacja kluczowych punktów akupunkturowych.
Du (zarządzający)
Ren (wspierający i odpowiadający)
Chong (siła życia)
Dai (opasujący)
Qiao (pięta)
Yangqiao
Yinqiao
Wei (połączenie w sieć)
Yangwei
Yinwei
Sesja 10
Praktyczne podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej cz.7.
Praktyczne znaczenie teorii pięciu przemian.
Rytmy biologiczne, rola rytmów biologicznych w fizjologii człowieka. Pentagram zdrowienia. Dynamiczna fizjologia człowieka. Dynamiczna diagnoza medyczna.

Sesja 11 i 12
Laseropunktura w wybranych zagadnieniach klinicznych
Dyskusja na zakończenie kursu.
Sesja 7 część 1 – Egzamin teoretyczny
Sesja 7 część 1 – Egzamin praktyczny