KURS – LECZENIE RUCHEM! PO UKOŃCZENIU KURSU CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ AKADEMIĘ ŚWIADOMEGO LECZENIA!

Kurs

Leczenie ruchem, czyli medyczny aspekt ćwiczeń Hatha joga

Kurs  jest adresowany do każdego, kto chciałby odmienić swoje życie, odzyskać zdrowie, młodzieńczy wygląd i skuteczność działania, a także dla osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć medycznej jogi dla pacjentów.

 

Organizatorem kursu jest Przyjazna Medycyna – gabinet lekarski medycyny integracyjnej dr Bożeny Ryczkowskiej. Honorowy patronat nad kursem ma fundacja Akademia Świadomego łeczenia. Ukończenie kursu, zakończone egzaminem, połączone z praktyczną znajomością podstawowych asanów wiąże się z podjęciem współpracy w charakterze nauczyciela medycznej jogi prowadzonej przez Akademię Świadomego Leczenia  i Przyjazną Medycynę.

Kurs składa się z 14 jednodniowych sesji. Po zakończeniu zajęć, na 14 i 13 sesji odbędzie się egzamin. Każdy z uczestników kursu, który przystąpi do egzaminu i zda go otrzyma certyfikat potwierdzający umiejętność prowadzenia zajęć w zakresie medycznej hatha-jogi. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się zdawać egzaminu otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Początek kursu
26.11.2016 o godz. 10.00 w Warszawie, przy ul. Koprzywiańskiej 37.
Ilość uczestników ograniczona do 15.

Koszt uczestnictwa w 1-dniowej, czterogodzinnej sesji wynosi 200 zł. Całkowity koszt kursu wynosi 2500 zł przy opłacie z góry za cały kurs.

Zapisy
tel. 500-055-358
lub e.mail marketing@naturalnamedycyna.pl

                                                  Program wykładów kursu


Sesja 1

Elektromagnetyzm – naturą wszechświata.

Natura wszechświata, czyli o biologicznym znaczeniu wolnych pól EM.
Elektromagnetyzm – naturą wszechświata. Naturalne pola EM – Długość fali, pola docierające przez jonosferę, pola wytwarzane przez organizmy żywe i przyrodę nieożywioną, medyczna astrologia.

Naturalne pola EM
Długość fali, pola docierające przez jonosferę, pola wytwarzane przez organizmy żywe i przyrodę nieożywioną.

Sztuczne pola EM
Smog elektromagnetyczny, fale wytwarzane przez stacje przekaźnikowe i ich wpływ na fizjologię człowieka.

Rozkład pól elektromagnetycznych emitowanych przez człowieka i ich biologiczne znaczenie.  
Wpływ na własności fizykochemiczne płynów ustrojowych i aktywność przemian metabolicznych. Pierwotny język wszechświata. Obrazowanie rozkładu pól EM. Efekt placebo. Leczenie z wykorzystywaniem własności wolnych pól EM: laseropunktura, akupunktura, elektropunktura, bioenergoterapia, homeopatia, marsze – pielgrzymki, hatha joga, materace EM.

Sesja 2

Podstawy fizjologii człowieka w ujęciu biofizyki

Anatomia układu nerwowego człowieka.
Wegetatywny układ nerwowy i jego biologiczne znaczenie. Odruchy skórno-trzewne i pola Heada.

Podstawy anatomii człowieka
Anatomia układu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego. Teoria i praktyczne znaczenie neuro-immuno-endokrynologii.

Zasady i znaczenie mikroekologii.
Dysbioza – matka chorób, udział mikroflory jelit w immunologii człowieka.

Sesja 3

Praktyczne podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej cz.1.

Teoria harmonii przeciwieństw.
Yin i Jang i ich praktyczne znaczenie.

Teoria meridianów i ich znaczenie w fizjologii człowieka.
Przebieg meridianów, ważne punkty akupunkturowe i ich wykorzystanie w asanach. Rytmy biologiczne, rola rytmów biologicznych w fizjologii człowieka.

Somatopsychika.
Związek chorób z emocjami, czyli somatopsychika. Wpływ kolorów, dźwięków i kształtów na samopoczucie i zdrowie, czyli praktyczne podstawy feng shui.

Sesja 4

Praktyczne podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej

Meridiany yangming i taiyin
Przebieg i ich znaczenie w fizjologii człowieka. Lokalizacja kluczowych punktów akupunkturowych. Schorzenia związane z zaburzeniami w zrównoważonym przepływie energii EM w tym meridianie oraz zasady ich leczenia poprzez asany hatha joga.
Yangming ręki (jelito grube)
Taiyin ręki (płuco)
Yangming nogi (żołądek)
Taiyin nogi (śledziona)

Meridiany taiyang i shaoyin
Przebieg i ich znaczenie w fizjologii człowieka. Lokalizacja kluczowych punktów akupunkturowych. Schorzenia związane z zaburzeniami w zrównoważonym przepływie energii EM w tym meridianie oraz zasady ich leczenia poprzez asany hatha joga.
Taiyang ręki (jelito cienkie)
Shaoyin ręki (serce)
Taiyang nogi (pęcherz moczowy)
Shaoyin nogi (nerka)

Sesja 5

Praktyczne podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej cz.3.

Meridiany shaoyang i Jueyin  
Przebieg i ich znaczenie w fizjologii człowieka.
Lokalizacja kluczowych punktów akupunkturowych. Schorzenia związane z zaburzeniami w zrównoważonym przepływie energii EM w tym meridianie oraz zasady ich leczenia poprzez asany hatha joga.
Shaoyang ręki (trzy jamy – sanjiao)
Jueyin ręki (osierdzie)
Shaojang nogi (pęcherzyk żółciowy)
Jueyin nogi (wątroba)

Meridiany cudowne
Przebieg i ich znaczenie w fizjologii człowieka. Lokalizacja kluczowych punktów akupunkturowych.
Du (zarządzający)
Ren (wspierający i odpowiadający)
Chong (siła życia)
Dai (opasujący)
Qiao (pięta)
Yangqiao
Yinqiao
Wei (połączenie w sieć)
Yangwei
Yinwei

Sesja 6

Praktyczne podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej cz.4.

Praktyczne znaczenie teorii pięciu przemian.
Rytmy biologiczne, rola rytmów biologicznych w fizjologii człowieka. Pentagram zdrowienia. Dynamiczna fizjologia człowieka. Dynamiczna diagnoza medyczna.

Zasady leczenia ruchem w oparciu o asany hatha joga.
Konstruowanie sesji terapeutycznych.  Najważniejsze asany w wybranych dolegliwościach. Podstawowe ograniczenia dla niektórych asan.

Sesja 7

Ajurweda kanon medycyny integracyjnej.

Teoria czakr
Droga rozwoju duchowego. Znaczenie czakramów w zaburzeniach somatycznych.
Zasady terapii poprzez asany hatha joga.

Sesja 8

Teoria trzech doszy
Pita, vata, kapha i związane z nimi wzorce psychosomatyczne. Zasady terapii poprzez asany hatha joga. Warsztaty psychologiczne dotyczące zasad porozumiewania się.

Sesja 9

Asany hatha joga jako leczenie w wybranych dolegliwościach.

Nowotwory
Mechanizmy nowotworzenia. Zasady leczenia i profilaktyki choroby nowotworowej. Żywienie i leki naturalne w leczeniu i zapobieganiu nowotworów.

Sesja 10

Asany hatha joga jako leczenie w wybranych dolegliwościach.

Bóle kręgosłupa i stawów
Drogi powstawania zwyrodnień i znaczenie grawitacji w ich leczeniu. Zasady bezpieczeństwa w praktyce asan. Konstruowanie sesji terapeutycznej w określonych dysfunkcjach układu ruchu.

Sesja 11

Asany hatha joga jako leczenie w wybranych dolegliwościach.

Niepłodność
Udział psychiki w niepłodności. Znaczenie wspólnych ćwiczeń. Dynamiczna diagnoza rozwoju niepłodności. Eliminacja czynników zakłócających fizjologię cykli. Konstruowanie sesji terapeutycznej. Znaczenie dobowych rytmów biologicznych.

Migreny
Zaburzenia naczynioruchowe w świetle dynamicznej fizjologii człowieka. Konstruowanie sesji terapeutycznej.

Sesja 12

Asany hatha joga jako leczenie w wybranych dolegliwościach.

Astma oskrzelowa
Konieczne naturalne leczenie uzupełniające. Zasady bezpieczeństwa w praktyce asan u pacjentów z astmą oskrzelową. Konstruowanie sesji terapeutycznej.
Dyskusja na zakończenie kursu.


Sesja 13 – Egzamin teoretyczny
Sesja 14 – Egzamin praktyczny